Jednonožno mrtvo dizanje sa nabačajem i potiskom

Jednonožno mrtvo dizanje sa nabačajem i potiskom Kompleksna vježba u kojoj je uključeno cijelo tijelo!